A tesztüzemek 2000. évi gazdálkodásának eredményei

Leírás

A tesztüzemi információs hálózat keretében végzett 2000. évi felmérés során 1378 egyéni gazdaságról és 292 társas vállalkozásról kaptunk értékelhető adatokat. Ezen adatok túlnyomó részt számviteli nyilvántartásokból származnak és elsősorban a különböző üzemcsoportok jövedelemhelyzetének vizsgálatára adnak lehetőséget. Adatgyűjtés csak a nagyobb méretű, árutermelő jellegű – legalább 5 hektáron gazdálkodó vagy legalább 5 számosállatot tartó – gazdaságokban történt. A gazdálkodás eredményessége a 2000. évben – 1999-hez viszonyítva – az üzemek mindkét vizsgált csoportjában (egyéni, illetve társas vállalkozások) javult ugyan, de messze elmaradt a méltányosnak tekinthető, illetve a gazdasági stabilitáshoz szükséges szinttől. Annak ellenére, hogy az egyéni és társas gazdaságok között lényeges különbözőségek vannak mind a méretet, mind a bevételek és a költségek struktúráját illetően, az 1 hektárra eső üzemi eredmény közel azonos volt a két szektorban (az összehasonlíthatóság érdekében korrigált értéken valamivel több, mint 11000 Ft/ha)…

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2001

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar