BÁBÁNÉ DEMETER Edit (F)

agrarstatisztikai.informacios.osztaly@aki.gov.hu

Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) egy elektronikus adatgyűjtő rendszer, melyen keresztül megvalósul a kérdőívek előállítása, az adatok gyűjtése, ellenőrzése és a lekérdezések segítségével az adatok összesítése, feldolgozása. Az ASIR rendszeren keresztül 17 OSAP adatgyűjtést bonyolítunk le, ezáltal közel 14 000 adatszolgáltatóval állunk kapcsolatban. A rendszer megkönnyíti az ágazati szereplők, az agrárirányítás és az agrárkutatás munkáját, a feldolgozott információk széles körű disszeminációja, a különböző felhasználói csoportok (termelők, feldolgozók, szakmai szervezetek, irányító szervek) döntéshozatali mechanizmusának megalapozásával és elősegítésével.

A rendszert a felhasználói igények figyelembevételével folyamatosan fejlesztjük, ezáltal az adatszolgáltatóink terheinek csökkentésére és informáltságának növelésére törekszünk.

Fontosabb kiadványok

Az Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv évente jelenik meg magyar és angol nyelven.

Az Agrárpiaci Információk a tárgyhóban megjelent Agrárpiaci és Statisztikai Jelentések alapján készülő összegző kiadvány.

 

Külkereskedelmi adatok, kiadványok

Az élelmiszergazdaság külkereskedelme 

Adattáblák az élelmiszergazdaság külkereskedelméről 

 

Statisztikai jelentések

Tájékoztató jelentések a tavaszi, őszi, nyári mezőgazdasági munkákról

Mezőgazdasági inputok havi forgalma

Takarmánygyártás

Mezőgazdasági gépek forgalma

Műtrágya értékesítés

Vágóhidak élőállat vágása

Élelmiszeripari kapacitás

Dísznövénytermesztés

Jelentés a halászatról

Öntözés

A beruházások és pénzügyi mutatók várható alakulása

Egyes élelmiszeripari termékek árumérlege szakágazatonként

Mezőgazdasági biztosítások

Növényvédő szerek értékesítése

Vetőmag-forgalmazás

Mezőgazdasági Számlarendszer

Főbb termények és termékek készletalakulása