BÁBÁNÉ DEMETER Edit (F)

agrarstatisztikai.informacios.osztaly@aki.gov.hu

Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) egy elektronikus adatgyűjtő rendszer, melyen keresztül megvalósul a kérdőívek előállítása, az adatok gyűjtése, ellenőrzése és a lekérdezések segítségével az adatok összesítése, feldolgozása. Az ASIR rendszeren keresztül 17 OSAP adatgyűjtést bonyolítunk le, ezáltal közel 14 000 adatszolgáltatóval állunk kapcsolatban. A rendszer megkönnyíti az ágazati szereplők, az agrárirányítás és az agrárkutatás munkáját, a feldolgozott információk széles körű disszeminációja, a különböző felhasználói csoportok (termelők, feldolgozók, szakmai szervezetek, irányító szervek) döntéshozatali mechanizmusának megalapozásával és elősegítésével.

A rendszert a felhasználói igények figyelembevételével folyamatosan fejlesztjük, ezáltal az adatszolgáltatóink terheinek csökkentésére és informáltságának növelésére törekszünk.

Fontosabb kiadványok

Az Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv évente jelenik meg magyar és angol nyelven.

Az élelmiszeripari kapacitások helyzete Magyarországon évente jelenik meg.

Az Agrárpiaci Információk a tárgyhóban megjelent Agrárpiaci és Statisztikai Jelentések alapján készülő összegző kiadvány.

 

Külkereskedelmi adatok, kiadványok

Az élelmiszergazdaság külkereskedelme 

Adattáblák az élelmiszergazdaság külkereskedelméről 

 

Statisztikai jelentések

Tájékoztató jelentések a tavaszi, őszi, nyári mezőgazdasági munkákról

Mezőgazdasági inputok havi forgalma

Takarmánygyártás

Mezőgazdasági gépek forgalma

Műtrágya értékesítés

Vágóhidak élőállat vágása

Élelmiszeripari kapacitás

Dísznövénytermesztés

Jelentés a halászatról

Öntözés

A beruházások és pénzügyi mutatók várható alakulása

Egyes élelmiszeripari termékek árumérlege szakágazatonként

Mezőgazdasági biztosítások

Növényvédő szerek értékesítése

Vetőmag-forgalmazás

Mezőgazdasági Számlarendszer

Főbb termények és termékek készletalakulása