Adatkezelő:

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.
Székhelye: 1093 Budapest, Zsil utca 3-5.,
Email: aki@aki.gov.hu,
Telefon: +36 1 217 1011

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Vágó Szabolcs
Email: dpo@aki.gov.hu

A sütik általános funkciói: A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére letöltött, kisméretű szöveges fájlok, melyek lehetővé teszik az azonosítást és az információgyűjtést. A sütik egyedi azonosítóval rendelkeznek, annak érdekében a weblapot letöltő eszközök megkülönböztethetők legyenek. A sütik funkciója, hogy megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény fokozása érdekében.

Adatkezelés célja: Sütik kezelése Adatkezelő https://www.aki.gov.hu elérhetőség alatt működő weboldalán szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében a következők szerint:
• A weboldal alapműködésének biztosítása.
• A weboldal által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.
• Webanalitikák készítése és feldolgozása.
• A felhasználói élmény fokozása, az oldal használatának megkönnyítése.
• Rosszindulatú, weboldal támadók beazonosítása.

Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai alapján kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

A weboldal használatához nélkülözhetetlen sütiket az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke alapján használ, a további sütik használatának jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a süti kezelőn keresztül lehet megadni.

Adatkezelés módja:

A weboldal által használt sütikről részletes tájékoztatást a weboldal süti kezelőjén keresztül történik.

A sütik által gyűjtött információkat Adatkezelő nem értékesíti, vagy teszi elérhetővé harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz az érintett ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A weboldal süti kezelőjén túl minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, így a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára.

A weboldal használatával kapcsolatban az érintettek adatkezeléshez kapcsolódó jogait és jogaik érvényesítésére szolgáló eljárásrendet a weboldal adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.