Szolgáltatás bemutatása

Az AKI jelen szolgáltatása keretében a gazdasági, társadalmi, térbeli folyamatok követését és előrejelzését, a tervezett beavatkozások, szolgáltatások fogadtatásának, várható eredményeinek vizsgálatát, a speciális társadalmi csoportok (pl. gazdálkodók, fogyasztók, vidéki lakosság, szakképzésben tanulók) szükségleteinek, igényeinek, attitűdjeinek, véleményének megismerését lehetővé tevő rendszeres és eseti jellegű kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokat végez, kutatási tanácsadást nyújt az alábbi területeket felölelően:

  • Döntéstámogató kérdőíves kutatások, felmérések, attitűdvizsgálatok
  • Insightorientált fókuszcsoportos felmérések (személyes kontaktuson alapuló offline és online fókuszcsoportok)
  • Delphi módszer
  • Egyéb kvalitatív kutatások (pl. egyéni mélyinterjúk, etnográfiai interjúk, terepkutatás)
  • Ökonometriai modellezés
  • Térinformatikai megjelenítés
  • Adatbázis-építés
  • Szakmai workshopok szervezése

A piackutatási szolgáltatásokat az AKI szakképzett, közgazdasági, matematikusi, szociológusi, statisztikusi, valamint térinformatikai szakértelemmel és széles körű gyakorlati tapasztalatokkal, idegen nyelvi kompetenciával rendelkező munkatársai biztosítják.

Szolgáltatás felelős

igazgató
Fenntarthatósági Kutatások Igazgatóság