STUMMER Ildikó (F)

piaci.arinformacios.osztaly@aki.gov.hu

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) tevékenységének célja az uniós piacszabályozással kapcsolatos kötelező árszolgáltatás ellátása az Európai Bizottság felé, illetve a belföldi szakmai és piaci szervezetek objektív és naprakész tájékoztatása.

A PÁIR kétfunkciós rendszere a megfigyelésbe vont termékpályákra vonatkozóan, az egyes vertikumokban előállításra és eladásra kerülő termékek árát figyeli meg. Ez teszi lehetővé az átláthatóbb piaci folyamatokat, a beavatkozási pontok felismerését, a piacszabályozási eszközök meghatározását és nem utolsósorban a piacrajutási támogatások odaítélését is megalapozza.

Fontosabb kiadványok

Az éves jelentés a legfontosabb termékek piaci folyamatait részletezi magyar nyelven, angol nyelvű összefoglalóval.

Az Agrárpiaci Információk a tárgyhóban megjelent Agrárpiaci és Statisztikai Jelentések alapján készülő összegző kiadvány.

Agrárpiaci Jelentések

Élőállat és Hús

Baromfi

Zöldség, gyümölcs és bor

Gabona és Ipari Növények

Tej és Tejtermék