Az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. (AKI) jogelődjét, az Agrárgazdasági Kutató Intézetet 1954-ben alapították. Az agrártárca háttérintézményeként működő Intézet hosszú évtizedek óta Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági adatbázisokkal és szakpolitikai tapasztalattal rendelkező, köz- és állami feladatokat ellátó kutató- és tudásközpontja. Az Intézet egyik legfontosabb feladata a magyar agrár- és vidékpolitika döntéshozói számára javaslatok kidolgozása, a javaslatok korszerű módszerekre támaszkodó kutatásokkal történő megalapozása, különös tekintettel az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának magyarországi alkalmazására és végrehajtására.

Intézetünk a hazai agrárdigitalizáció zászlóshajójaként az agrárágazat szempontjából olyan meghatározó uniós és nemzeti információs rendszereket üzemeltet és fejleszt, mint a Tesztüzemi Információs Hálózat, a Piaci Árinformációs Rendszer és az Agrárstatisztikai Információs Rendszer. Kiterjedt adatgyűjtési, adatfeldolgozási és információszervezési munkáinkkal, valamint szakpolitikai elemző és döntéstámogató tevékenységünkkel segítjük a magyar agrárium és vidék sikerét.

Célunk, hogy továbbra is megfelelő összhangot alakítsunk ki a szakmai tudás, a hazai és nemzetközi tudományos kutatások, valamint a szakpolitikai döntéstámogatás között. A szakmai szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás és az aktív szakmai szerepvállalás beépül a mindennapi működésünkbe. Az agrártársadalommal fennálló szoros kapcsolat megőrzése érdekében az információkat és kutatási eredményeinket közérthető módon, megfelelő formában és időben tesszük közzé.

Szolgáltatásainkat a „gyorsan, célzottan, áttekinthetően és szépen” alapelvek mentén alakítottuk ki. Lépést tartunk a kutatási módszerek fejlődésével és a szolgáltatásainkat érintő jogszabályok változásaival, híd szerepet töltünk be a kutatás, a szakpolitika és a piaci szereplők között.

 

Szervezeti ábra