Kutatási terület bemutatása

Az AKI e stratégiai kutatás keretében a mezőgazdasági eredetű üvegházhatású gázokhoz és légszennyezőkhöz kapcsolódó nemzeti kötelezettségvállalások teljesülésének nyomon követéséhez nyújt támogatást. Segíti a környezetvédelmi és fejlesztéspolitikai döntéshozatalt a hiánypótló információs rendszerek kidolgozása révén. Az IKT-megoldások alkalmazhatóságának vizsgálatával a figyelmet egyrészt a digitális, valós idejű adatok felhasználhatóságára, másrészt az állattartó üzemek környezeti és ökonómiai teljesítményére irányítja.

A környezetterhelés-monitoring olyan tevékenységeket foglal magában, mint

  • információk gyűjtése termelési és takarmányozási technológiákról az állattartás légszennyezőanyag- és ÜHG-kibocsátásának meghatározásához, takarmányminták és hatékonysági mutatók validálása NIR-vizsgálatokkal, illetve digitalizációs megoldásokkal;
  • az emissziócsökkentési eszközök (főként takarmányozási technikák) alkalmazásának és költséghatékonyságának elemzése;
  • az állattartó telepek menedzsmentjének döntéshozatalát támogató IKT-eszközök által mért digitális adatok mindennapi hasznosíthatóságának áttekintése;
  • a nagy pontszerű forrásként (LPS) azonosított állattartó telepek engedélyeihez kapcsolódó adatgyűjtések és önellenőrzések módszertani felülvizsgálata;
  • a növénytermesztés ÜHG-kibocsátásának nyomon követése, különös tekintettel a bioüzemanyag-alapanyagokra;
  • mezőgazdasági hulladékok biogázüzemi hasznosításából eredő kibocsátások pontosításához információk gyűjtése,
  • az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program (OLP) kidolgozását és felülvizsgálatát támogató ágazati információk összegyűjtése és ellenőrzése.

E stratégiai kutatás a jövőben hozzájárul a mezőgazdaság környezetterhelésének egzakt adatokon alapuló meghatározásához, a kibocsátás csökkentéséhez szükséges megfelelő intézkedések kialakításához, azok hatásvizsgálatához, valamint a mezőgazdasági termelőüzemek fenntartható működéséhez szükséges szemléletváltás elősegítéséhez a környezetvédelmi elvárások megismertetésén és a kapcsolódó önellenőrzések jelentőségének tudatosításán keresztül.

Kulcsszavak

nemzeti emissziós leltár, légszennyezők, ÜHG

Kutatásvezető