Kutatási terület bemutatása

A versenyképes, fenntartható élelmiszer- és vidékgazdaság megteremtésének egyik kulcstényezője a felmerülő társadalmi kihívásokhoz történő sikeres adaptáció. Ezzel összefüggésben jelen stratégiai kutatás keretében az AKI az élelmiszer-gazdaság és a vidék népességmegtartó és -eltartó képességét befolyásoló, az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának társadalmi célkitűzéseire (foglalkoztatásbővítés, generációs megújulás, társadalmi befogadás, tudásátadás) is hatással lévő, struktúraformáló tényezők szerepét vizsgálja, különös tekintettel a generációs megújulás lehetőségeire, a technológiai modernizációval, valamint a digitalizációval összefüggő munkaerő-keresleti és -kínálati folyamatokra, a munkaerő, illetve a népesség térbeli mobilitására, a vidék fenntartható fejlődése szempontjából kulcsfontosságú társadalmi innovációkra, a társadalmi vállalkozásokra a vidéki közösségek és a kulturális örökség megőrzésére.

A kutatási terület főbb témakörei:

  • A vidékgazdaság, ezen belül az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-hátterének jellemzői, beleértve a szociodemográfiai folyamatokat, az ágazat változó munkaerő-szükségletét, foglalkoztatási formáit;
  • Az élelmiszer-gazdaság területén jelentkező, az adaptációs képesség növelését célzó innovációk, K+F+I tevékenységek, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazását elősegítő tudásátadás, beleértve a közép- és felsőfokú agrárképzést, valamint a szaktanácsadást;
  • A vidéki térben jelentkező, a társadalmi innovációs lehetőségekben rejlő potenciál hatékonyabb kihasználását lehetővé tevő agrár- és vidékfejlesztési együttműködések, hálózatok, vidéki közösségek;
  • A vidéki térségek felzárkózását és a munkahelyteremtést támogató agrár- és vidékfejlesztési beavatkozások eredményessége, hatásossága a társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklésében;
  • Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája és a biomassza-alapú gazdaságra vonatkozó stratégiai iránymutatásai által kifejtett társadalmi hatások beazonosítását lehetővé tevő hatásvizsgálatok, modellfejlesztések.

Kulcsszavak

vidékgazdaság, biomassza-alapú gazdaság, népességmegtartás, generációs megújulás, munkaerőpiaci folyamatok, agrárfoglalkoztatás, innováció, tudásátadás, társadalmi hatásvizsgálatok, területi kiegyenlítés

Kutatásvezető

igazgató
Fenntarthatósági Kutatások Igazgatóság