Szolgáltatás bemutatása

Az AKI szakértő csapata évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalatai alapján kínál ágazatspecifikus megoldásokat ügyfelei számára. A pénzügyi átvilágítás során a vizsgált mezőgazdasági vállalkozás főkönyvi számláiból származó információkat az AKI úgy alakítja át, hogy megfeleljenek a Tesztüzemi Információs Rendszerben gyűjtött ágazati adatok adatstruktúrájának. Ez lehetővé teszi az adott üzem ökonómiai vagy akár naturális hatékonyságának vizsgálatát és összehasonlító elemzését az AKI tesztüzemi adatbázisában szereplő releváns minták, valamint az országos átlag adataival.
Az átvilágítás során vizsgált mutatók:

  • költségstruktúra,
  • hektárra vetített termelési költségek (főbb költségelemek kiemelése),
  • termelt mennyiségre vetített termelési költségek (főbb költségelemek kiemelése),
  • fajlagos jövedelem és ágazati eredmény,
  • termelési érték,
  • költségarányos jövedelmezőség,
  • munkaóra-arányos jövedelmezőség,
  • fedezeti hozzájárulás és fedezeti hányad.

Az egyedi igényeket is figyelembe vevő, szakértőink által készített elemzés segítségével a döntéshozó pontos képet kaphat arról, hogy a gazdaság hogyan teljesít az országos, illetve a különböző szempontok alapján képzett mintáink átlagához képest. Az értékelési jelentés segítségével azonosíthatóvá válnak azon tényezők, illetve folyamatok, amelyek racionalizálása javíthatja a vállalkozás gazdasági teljesítményét, illetve hosszú távon biztosíthatja a mezőgazdasági üzem fenntartható fejlődését.

Szolgáltatás felelős