A tesztüzemek 2003. évi gazdálkodásának eredményei

Leírás

A 2003-as eredmények értelmezéséhez fontos megjegyezni, hogy ebben az évben az adatok súlyozásához már a 2003-as Gazdaságszerkezeti Összeírás ered-ményeit használtuk fel. Ez lehetővé teszi, hogy az eredményeket nagyobb pontos-sággal közöljük, ugyanakkor kisebb törést okoz az idősorban, mivel a mintában található üzemek súlyszámai az új szerkezetnek megfelelően megváltoztak, azaz az ökonómiai paraméterek statisztikailag becsült értékei módosultak. Ezért amikor a kiadványban visszautalunk az előző évre (2002-re), akkor is a 2003-as üzemszer-kezettel újraszámított mutatót közöljük egyrészt mert pontosabb, másrészt ezáltal kiszűrhető az említett módszertani változás hatása. A 2003. évi, az Intézet által szervezett adatgyűjtés során 1429 egyéni gazda-ságról és 466 társas vállalkozásról kaptunk értékelhető adatokat. Az így kapott minta több mint 92 000 mezőgazdasági vállalkozást reprezentál. A gyűjtött adatok túlnyomó részt számviteli nyilvántartásokból származnak és elsősorban a külön-böző üzemcsoportok jövedelemhelyzetének vizsgálatára adnak lehetőséget. Adat-gyűjtés csak egy meghatározott értéknél nagyobb méretű, árutermelő gazdaságokra terjedt ki …

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , ,

Év

2004

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar