A tesztüzemek 2002. évi gazdálkodásának eredményei

Leírás

A 2002. évi felmérés során 1401 egyéni gazdaságról és 492 társas vállalkozásról kaptunk értékelhető adatokat. A minta összességében több mint 90 ezer mezőgazdasági vállalkozást reprezentált. A gyűjtött adatok túlnyomó részt számviteli nyilvántartásokból származnak és elsősorban a különböző üzemcsoportok jövedelemhelyzetének vizsgálatára adnak lehetőséget. Adatgyűjtés csak a meghatározott alsó küszöbértéknél nagyobb méretű, árutermelő jellegű gazdaságokban történt.1 Összefoglalóan megállapítható, hogy a gazdálkodás az üzemek mindkét vizsgált csoportjában (egyéni, illetve társas vállalkozások) biztosított ugyan egy szerény nyereséget, de eredményessége jelentősen elmaradt a többi – a mezőgazdasághoz hasonlóan tőkeigényes – nemzetgazdasági ágakétól: míg 2002-ben a tesztüzemi rendszer által lefedett gazdaságokban 5,4% volt a saját tőke jövedelmezősége, addig ezen mutató értéke a bányászatban 17,9%, az építőiparban 19,9%, a feldolgozóiparban pedig 13,2% volt2. Az egyéni gazdaságokban az eredményesség folyó áron romlott az előző évihez képest (a csökkenés 17%-os mértékű), míg a társas vállalkozások minimális (2 százalékos) növekedést tudtak felmutatni…

További információk

Szerzők

, , , , , , , , ,

Év

2003

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar