A tesztüzemek 2001. évi gazdálkodásának eredményei

Leírás

A tesztüzemi információs hálózat keretében végzett 2001. évi felmérés során 1388 egyéni gazdaságról és 369 társas vállalkozásról kaptunk értékelhető adatokat. A minta összességében több mint 90 ezer mezőgazdasági vállalkozást reprezentált. A gyűjtött adatok túlnyomó részt számviteli nyilvántartásokból származnak és elsősorban a különböző üzemcsoportok jövedelemhelyzetének vizsgálatára adnak lehetőséget. Adatgyűjtés csak a nagyobb méretű, árutermelő jellegű gazdaságokban történt. Összefoglalóan megállapítható, hogy a gazdálkodás az üzemek mindkét vizsgált csoportjában (egyéni, illetve társas vállalkozások) biztosított ugyan egy szerény nyereséget, de a gazdálkodás eredményessége a 2001. évben is jelentősen elmaradt a méltányosnak tekinthető, illetve a gazdasági stabilitáshoz szükséges szinttől. Az egyéni gazdaságok fajlagos (1 hektárra vonatkoztatott) üzemi eredménye mintegy 20%-kal kedvezőbb ugyan a társas vállalkozások hasonló mutatójánál, de ez csupán az előbbi szektorban elszámolt alacsony béreknek és bérjárulékoknak köszönhető. Ha az ilyen jellegű eltéréseket – az összehasonlíthatóság érdekében – korrigáljuk, akkor már a társas vállalkozások kerülnek viszonylagosan előnyösebb helyzetbe…

További információk

Szerzők

, , , , , , , ,

Év

2002

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar