A tesztüzemek 2004. évi gazdálkodásának eredményei

Leírás

A 2004. évi, az Intézet által szervezett adatgyűjtés során 1483 egyéni gazdaságról és 434 társas vállalkozásról kaptunk értékelhető adatokat. Az így kapott minta több mint 92 000 mezőgazdasági vállalkozást reprezentál. A gyűjtött adatok túlnyomó részt számviteli nyilvántartásokból származnak és elsősorban a különböző üzemcsoportok jövedelemhelyzetének vizsgálatára adnak lehetőséget. Adatgyűjtés csak egy meghatározott értéknél nagyobb méretű, árutermelő gazdaságokra terjedt ki.1 Az EU-hoz történő csatlakozás a támogatások tekintetében jelentős változást hozott, ugyanis 2004-től az utófinanszírozás elve érvényesül. Emiatt a gazdálkodók csak hónapokkal a mérleg fordulónapja után realizálták a támogatások nagyobbik részét. Ez nagyon sok esetben pénzügyi, likviditási problémát okozott. Habár a tesztüzemi adatokat idáig kizárólag eredményszemléletben adtuk közre, azaz a támogatásokat a realizálás időpontjától függetlenül az igénylés évében tüntettük fel, most ebben az esetben kivételt teszünk, és néhány fontosabb mutatót pénzforgalmi szemléletben is közlünk2, mivel az így kapott eredmények ebben a speciális évben jobban tükrözik a termelők pénzügyi, likviditási helyzetét…

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , ,

Év

2005

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar