Az osztrák élelmiszer-gazdaság működésének és sikereinek elemzése

Leírás

A tanulmány az osztrák élelmiszer-gazdaság sikertényezőinek feltátásának céljából íródott. A sikeresség kiindulási alapjának azt tekintettük, hogy az élelmiszer-gazdaságban tevékenykedő vállalkozások megfelelő jövedelmet képesek realizálni. Megvizsgáltuk, hogy ehhez milyen makrogazdasági, környezeti, társadalmi és közigazgatási tényezők járulnak hozzá. Első lépésként összehasonlítottuk Magyarország és Ausztria mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelésének hatékonyságát és jövedelmezőségét, majd elemeztük a két ország belső fogyasztását és élelmiszer-külkereskedelmét. Ezt követően tanulmányoztuk az osztrák adórendszert, a támogatáspolitikát, az együttműködések, valamint a szaktanácsadás rendszerét. Megközelítésünk termékpálya-szemléletű volt, azaz az alapanyag-termelést és feldolgozást együtt tekintettük át, emellett ismertettük a kiskereskedelem működését és az osztrák ellenőrzési és védjegyezési rendszert is. Jelentésünk elkészítéséhez széles körű szakirodalmi áttekintést végeztünk, emellett többféle adatbázisra (Eurostat, KSH, Austria Statistic, OECD stb.) támaszkodtunk. Legfőbb megállapításunk, hogy az osztrák élelmiszer-termelés sikeresnek tekinthető, hiszen a szektorban résztvevők jó jövedelmi helyzetben vannak, emellett az ágazat multifunkcionális teljesítménye is magas szintű. Ennek oka részben az ország kedvező makrogazdasági helyzetéből adódik, de a mezőgazdasági adórendszer, a támogatáspolitika, a termelők önszerveződése, a magas szintű vertikális és horizontális integráció, a kiválóan működő védjegyezési, szaktanácsadási és oktatási rendszer is hozzájárul a sikerhez.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Év

2016

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

978 963 491 597 3

Nyelv

magyar