Árutermelő állattartásunk és a „kölcsönös megfeleltetés” alkalmazása

Leírás

Az Európai Unió egy komplex követelményrendszer alkalmazásával – amit kölcsönös megfeleltetésnek nevezünk – igyekszik rávenni a mezőgazdasági termelőket az egészséges élelmiszer-előállítás, az élő környezet megóvása, a környezetbarát mezőgazdasági termelés, a felelősségteljes haszonállattartás és az élelmiszerbiztonság meghatározott minimumkövetelményeinek betartására. A követelmények nem teljesítése esetén a gazdálkodó szankcióra számíthat, ami a közvetlen termelői támogatások és bizonyos vidékfejlesztési támogatások csökkentését jelenti. A tanulmány áttekinti a Közös Agrárpolitika és a kölcsönös megfeleltetés kapcsolatát, a tagállamok kapcsolódó kötelezettségeit, és egy próbafelméréssel azt vizsgálja, hogy azok a magyar termelők, akik árutermelő méretű állattartással is foglalkoznak, 2008. év végén mennyire tudják teljesíteni az előírásokat, követelményeket. Bár az előírásoknak a betartását Magyarországon, mint új tagországban ma még nem ellenőrzik teljes körűen, a felmérés nagy hiányosságokat mutat, elsősorban a trágyatárolás terén. Ha minden előírás kötelező alkalmazásig (2013) hátralévő időben a gazdálkodók tényleg megvalósítják a tervezett fejlesztéseket, továbbá gondosabbak lesznek az előírások betartásában, és erre az illetékesek folytonos felkészítésekkel serkentik őket, a követelményeknek való meg nem felelés miatti kockázat minimálisra csökkenhet.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2009

Szakterület

Q18 – Agrárpolitika – Élelmiszerpolitika

ISBN

978 963 491 535 5

Nyelv

magyar