Magyarország élelmiszergazdasági export-versenyképességének elemzése

Leírás

Dolgozatunk célja élelmiszergazdasági exportunk teljesítményének értékelése és a kivitelünk útjában álló lehetséges akadályok azonosítása volt. A konstans piaci részesedés (CMS) elemzés szerint szinte kivétel nélkül a piaci nagyság növekedése hozta az exportbővülést. A piaci összetétel hatás a vizsgált országokban többnyire pozitív de kis értékű, míg a versenyhatás jelentősen negatív volt. Vagyis a magyar kivitel kevésbé tudott alkalmazkodni a célpiacok keresletének változásához. Az is tanulságos eredménye kutatásunknak, hogy a fejlett nyugat-európai országok nemzeti műszaki jogszabályok sűrűségének rangsora és a kereskedelmi logisztika hatékonyságának (költség, időtartam és dokumentumszám) rangsora közel ellentétes egymással, vagyis a külkereskedelem versenyképesen működő szolgáltató ágazat, míg a társadalmi, elsősorban közegészségügyi szempontból veszélyes részét jogszabályok hálójával tartják távol a piacuktól. A kelet-európai országok hasonló vizsgálata kijelölte az egyik legfontosabb fejlesztési irányát is, hiszen azt mutatta, hogy mind a külkereskedelmi logisztika, mind a jogszabályi védelem terén van mit tanulnunk a régi tagállamoktól.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , ,

Év

2012

Szakterület

Q02 – Árupiacok

ISBN

978 963 491 576 8

Nyelv

magyar