A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, gazdasági- és környezeti hatásai (első megközelítés)

Leírás

Az EU költségvetés, és ezen belül a Közös Agrárpolitika (KAP) küszöbön álló, vélhetően az agrártámogatások csökkenésével járó felülvizsgálata aktuálissá tette annak elemzését, hogy a közvetlen támogatások részleges megvonása, milyen hatást gyakorolna a magyar mezőgazdaságra, a vidéken élő népesség megélhetésére, társadalmi, szociális helyzetére, a területi differenciáltság alakulására. A tanulmány regionális, kistérségi vetületben áttekintette a közvetlen támogatások területi, ágazatok közötti, illetve kedvezményezettek szerinti megoszlását. Részletesen elemezte a különböző gazdasági fejlettségű kistérségek foglalkoztatási, szociális helyzetéről. Az elemzés egyértelműen bizonyította, hogy a gazdasági fejlettség alacsonyabb szintje, és a gazdaságban a mezőgazdaság erőteljesebb szerepe szorosan összekapcsolódik. A magyar mezőgazdaság alapvető érdeke tehát a közvetlen agrártámogatások fenntartása. A támogatások csökkentése sem csupán a termelők jövedelmi pozícióját rontaná, hanem kedvezőtlen járulékos következményei is lennének a környezetre, és a mezőgazdasági termelés élőmunka igénye is jelentősen csökkenne. Minden szempontból hátrányosan érintené általában a vidéket, különösen a lemaradó és stagnáló kistérségeket és a kedvezőtlen adottságú területeket, általánosan az országnak azon részeit, ahol most is jelentősek a társadalmi-gazdasági feszültségek.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , , ,

Év

2008

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2122

ISBN

978 963 491 522 5

Nyelv

magyar