A magyar élelmiszergazdasági export célpiacai és logisztikai helyzete

Leírás

Megvizsgáltuk a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 30 legfontosabb külső piacát, elsősorban abból a szempontból, hogy ezek mennyire fontosak a számunkra, mennyire jelentenek stabil, illetve bővülő piacot. Tíz legnagyobb piacunk veszi fel agrárkivitelünk 63%-át, ezen belül Németország egymaga 17%-ot, Ausztria és Oroszország 8-8%-ot. Ugyanakkor a számunkra legfontosabb nagy élelmiszerpiacokon (Német-, Olasz- és Oroszország) a magyar export csak marginális, 1% körüli szerepet játszik. Kivitelünk dinamikája országonként nagy eltéréseket mutat. Ami a piacok stabilitását illeti, legnagyobb piacaink egyúttal tartósan a legmagasabbak, azaz stabilnak tekinthetők. A magyar élelmiszergazdasági kivitel piaci hatósugara átlagosan mintegy 2500 km, így agrárkivitelünk 90-94%-a Európába irányul.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , , , , ,

Év

2008

Szakterület

Q02 – Árupiacok

ISSN

1418-2122

ISBN

978 963 491 515 7

Nyelv

magyar