A mezőgazdasági jövedelmek kiegészítésének lehetőségei

Leírás

A tanulmány a mezőgazdasággal foglalkozó gazdálkodók és gazdasági szervezetek jövedelem-kiegészítési lehetőségeivel, azon belül is a hagyományos mezőgazdasági alaptevékenységen (szántóföldi növénytermelés, állattenyészés, kertészet, szőlő- gyümölcstermelés) kívüli termelő-szolgáltató tevékenységek – általánosan elterjedt szóhasználattal élve a tevékenységbővítés vagy diverzifikáció – kérdéskörével foglalkozik. Statisztikai adatok és szakirodalmi publikációk felhasználásával vizsgálja az Európai Unió országaiban a tevékenységbővítés mértékét és főbb jellemzőit, kitér azokra a pozitív példákra, amelyek hazánk számára is tanúságul szolgálhatnak. A kutatás többféle adatforrás feldolgozása, valamint saját kérdőíves és interjús felmérés eredményeinek alapján bemutatja, hogy a magyar gazdaságok hol tartanak a diverzifikáció terén, melyek a főbb diverzifikált tevékenységek, mi jellemző a diverzifikált tevékenységet folytató gazdaságokra, gazdaságvezetőkre, melyek a tevékenységbővítés főbb motiváló, sikert befolyásoló és gátló tényezői. A tanulmány végül az összegyűjtött információk, értékelések alapján felvázolja a jövőbe mutató lehetőségeket, kilátásokat.

További információk

Szerzők

, , , , ,

Év

2008

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2122

ISBN

978 963 491 520 1

Nyelv

magyar