Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2003

Leírás

A kiadvány célja az élelmiszertermelés, azaz a mezőgazdasági, vadgazdálkodási, és halászati ágazatban és az élelmiszereket, ital és dohánytermékeket gyártó ágazatban működő gazdasági szervezetek 2003. évi gazdálkodásának bemutatása. Az elemzés adatbázisa az APEH által összegyűjtött adóbevallásokból készített gyorsjelentés, amely az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pénzügyi helyzetét jellemző adatokat egyaránt tartalmazza. Ezek közül a kiadvány az elemzés során elsősorban a kettős könyvvezetést végző vállalkozások adataira támaszkodik, mivel • A számvitel eltérő részletessége miatt a kettős és egyszeres könyvvezetést vezetőknek csak néhány adata adható össze, s ez jelentősen leszűkítené az elemzési lehetőségeket. • 2004. január 1-től a gazdálkodó szervezetek már nem választhatják az egyszeres könyvvezetést, ennek következtében számuk folyamatosan csökken. 2003-ban az egyszeres könyvvitelt vezetők a gazdasági szervezetek számának a mezőgazdaságban a 22,43 százalékát, az élelmiszeripari ágazatban a 14,47 százalékát tették ki. Ennél lényegesen kisebb a súlyuk az ágazati kibocsátásában való részesedésük, azaz a nettó árbevétel alapján 1,86 és 0,32 százalék. Hasonló okokból az elemzés nem terjed ki az egyszerűsített vállalkozási adó szerint adózó egyszeres és kettős könyvvezetést végző vállalkozások adataira sem, mivel azok részesedése a kibocsátásból egyik ágazat esetében sem éri el az egy százalékot. A kiadvány első részében a mezőgazdasági, a második részében az élelmiszeripari ágazat eredményessége, bevételei és kiadásai, eszköz- és forrásállománya kerül bemutatásra.

További információk

Szerzők

, , ,

Év

2004

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar