Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2004

Leírás

A kiadvány célja az élelmiszertermelés, azaz a mezőgazdasági, vadgazdálkodási, és halászati ágazatban és az élelmiszereket, ital és dohánytermékeket gyártó ágazatban működő gazdasági szervezetek 2004. évi gazdálkodásának bemutatása. Az elemzés adatbázisa az APEH által összegyűjtött adóbevallásokból készült gyorsjelentés, amely az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pénzügyi helyzetét jellemző adatokat – eltérő részletességgel – egyaránt tartalmazza. Ezek közül a kiadvány az elemzés során elsősorban a kettős könyvvezetést végző vállalkozások adataira támaszkodik, mivel A számviteli törvény módosítása következtében 2004. január 1-től jelentősen leszűkült azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a köre, akik egyszeres könyvvitelt vezethetnek, így számuk rendkívüli mértékben lecsökkent. 2004-ben az egyszeres könyvvitelt vezetők a gazdasági szervezetek számának a mezőgazdaságban 4,71 százalékát tették ki. Ennél lényegesen kisebb a súlyuk a kibocsátásból, a bevétel alapján mindössze 0,17 százalék. Az élelmiszeriparban már csak 1 vállalkozás vezetett egyszeres könyvvitelt. 2004. évre vonatkozóan az APEH gyorsjelentés – a korábbi évekhez képest – az adatoknak csak egy szűkebb körét tartalmazza. Emiatt, illetve a számvitel eltérő részletessége miatt a kettős és egyszeres könyvvezetést vezetőknek csak néhány adata adható össze, s ez jelentősen leszűkítené az elemzési lehetőségeket. Továbbá, nem terjed ki az elemzés az egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) szerint adózó egyszeres és kettős könyvvezetést végző vállalkozások adataira sem, mivel azok részesedése a kibocsátásból egyik ágazat esetében sem éri el a fél százalékot. A kiadvány első részében a mezőgazdasági, a második részében az élelmiszeripari ágazat eszköz- és forrásállománya, bevételei és kiadásai, eredményessége kerül bemutatásra.

További információk

Szerzők

, , ,

Év

2005

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar