A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2003-ban

Leírás

A mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzetének elemzése mindig a szakmai közvélemény érdeklődésének homlokterében foglalt helyet. Ez alapvetően összefügg azzal, hogy a mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi helyzete, gazdálkodásuk eredményessége végső soron az általuk előállított termékek jövedelemhelyzetétől függ. Ezen túlmenően az ágazati költség- és jövedelem adatok hasznos információkat adnak a makroszintű elemzésekhez, ezáltal segítséget nyújtva a mindenkori gazdaságirányítóknak a döntés-előkészítésekben. Ugyanakkor mikroszinten is érzékelhető az igény. A termelők a mezőgazdasági termékek árainak, az előállítás költségeinek, valamint a meglévő támogatások ismeretében tudnak felelős döntést hozni gazdaságuk jövőjét illetően. Így tudják biztosítani, hogy olyan termelési szerkezetet alakítsanak ki, amely a rendelkezésükre álló eszközök és szellemi tőke minél hatékonyabb működtetését, felhasználását tegye lehetővé. Napjainkban ezek az igények talán a korábbiaknál is hangsúlyosabban merülnek fel. Az EU csatlakozással ugyanis gyökeresen megváltoztak az egyes mezőgazdasági termékek jövedelemhelyzetei, valamint a piaci versenytársak nagyszámú megjelenésével komoly kihívásokkal kell szembenézniük a gazdaságoknak. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet épp ezért továbbra is kiemelt feladatának tekinti az ágazati szintű költség- és jövedelemvizsgálatokhoz szükséges adatok gyűjtését, feldolgozását és minél szélesebb körben való publikálását. Jelen kiadványunkkal a korábbi évek hagyományait követve a főbb ágazatok költség-, hozam-, ár- és jövedelemhelyzetéről adunk áttekintést. A tanulmány tematikájában a korábbi évek társas gazdaságokat bemutató sorozatához tartozik, de 2001 óta a tesztüzemi rendszerhez tartozó gazdaságok adatai alapján állítjuk össze kiadványunkat, amely már együttesen tartalmazza az egyéni és a társas gazdaságok ágazati költség-jövedelem mutatóit. A tesztüzemek 2003. évi gazdálkodásáról már megjelent első – a vállalkozások egészének pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató – és a jelenlegi, második kiadvány remélhetőleg hasznos segítséget nyújt a termelők, a szakemberek, a szakmai szervezetek, a döntéshozók mindennapi munkájához.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2004

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar