Az élelmiszer-termelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2018

Leírás

Annak ellenére, hogy a mezőgazdaságban tevékenykedő kettős könyvvitelt végző vállalkozások száma csökkent, eszközállományuk 3 211,1 milliárd forintra nőtt. A bővülés eszköz oldalon javarészt a befektetett és a forgóeszközállomány gyarapodásának tulajdonítható. A befektetett eszközök esetében a beruházások, a forgóeszközöknél a követelések és a készletek állománya nőtt a legnagyobb mértékben. Forrás oldalon a kötelezettségek állományában történt kiemelkedő bővülés, amit főként a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése eredményezett. A rövid lejáratú kötelezettségek forgóeszközökét meghaladó mértékű gyarapodása kedvezőtlen hatást gyakorolt a vagyoni, illetve a pénzügyi helyzetre egyaránt. A mezőgazdasági társas vállalkozások exportértékesítésből származó nettó árbevétele 2018-ban számottevően csökkent, ezáltal az üzemi bevételük 15,7 milliárd forinttal maradt el a 2017. évitől, miközben a ráfordításuk 16,6 milliárd forinttal emelkedett. Ennek következtében az üzemi tevékenység eredménye 132,7 milliárd forintra mérséklődött, azaz 32,3 milliárd forinttal maradt el a tárgyévet megelőző évitől. A mezőgazdasági társas vállalkozások pénzügyi műveletei nyereséggel zárultak, ami némileg ellensúlyozta az üzemi eredmény jelentős csökkenését, ezáltal az adózás előtti eredmény az üzeminél kisebb mértékben csökkent, 18,7 milliárd forinttal 139,1 milliárd forintra mérséklődött. Az adófizetési kötelezettség teljesítését követően az adózott eredmény 17,8 milliárd forinttal maradt el a 2017. évitől. Összességében megállapítható, hogy a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezősége kedvezőtlenül alakult 2018-ban.

További információk

Szerzők

, , ,

Év

2020

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

2498-5139

Nyelv

magyar