A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2000-ben

Leírás

A mezőgazdasági termelők pénzügyi, jövedelmi helyzetét alapvetően az általuk végzett tevékenységek eredményalakulása határozza meg. Ebből következően az agrárkutatásban mindig is kiemelkedő szerepet kapott a mezőgazdasági termékek költség-jövedelem viszonyainak vizsgálata. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal e kérdéskör még inkább kiemelt hangsúlyt kapott. Nem mindegy ugyanis, hogy ágazataink, termékeink mennyire lesznek versenyképesek az egységes EU-piacon. Melyek azok az ágazatok, ahol már ma elértük az Unió átlagos színvonalát és melyek azok, amelyeknél fejlesztés szükséges a kedvező versenypozíció eléréséhez. Intézetünk többek között ezért tekinti továbbra is egyik hangsúlyos feladatának a mezőgazdasági ágazatok ökonómiai kutatását, ezen belül is a termékszintű költség-jövedelemelemzéseket. Jelen kiadványunkkal a korábbi évek hagyományait kívánjuk követni, amikor is a legfontosabb ágazatok költség-, hozam-, ár- és jövedelemhelyzetéről adunk áttekintést. Mostani anyagunk tematikájában a társas gazdaságokat bemutató sorozathoz tartozik, de attól több. Ettől az évtől kezdődően ugyanis a tesztüzemi adatbázisra alapozva publikáljuk az adatokat, melyek már tartalmazzák az egyéni gazdaságok információit is. A tesztüzemek 2000. évi gazdálkodásáról már megjelent első – a vállalkozások egészének pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató – és a mostani, második kiadványunk reméljük hasznos segítséget nyújt a termelők, a szakemberek, a szakmai szervezetek, a döntéshozók mindennapi munkájához, különös tekintettel mezőgazdaságunk versenyképességének javítására, mely az Európai Uniós csatlakozási felkészülésünk és majdani tagságunk egyik kulcskérdése.

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2001

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar