A tesztüzemi információs rendszer 2007. évi eredményei

Leírás

A mezőgazdaság termelők 2007-ben az előző kiemelkedő évet is meghaladó jövedelmet értek el. Az egy hektárra jutó árbevételek és költségek is egyaránt 4 százalékkal emelkedtek, ezáltal a növekvő támogatások is a jövedelmet gyarapították. Ennek eredményeként a nettó hozzáadott érték 7%-kal haladta meg az előző évit, így az egyéni gazdaságok esetében az adózás előtti eredmény 18%-kal, a társas gazdaságok esetében pedig a szokásos vállalkozási eredmény 27%-kal emelkedett. A 2007. évi jövedelemnövekedés egyértelműen a növénytermesztő gazdaságok kiemelkedő eredményével van összefüggésben. A szántóföldi növénytermesztők bruttó termelési értéke 15,2%-kal emelkedett, míg üzemi költségeik csak 10%-kal nőttek, így az egy hektárra jutó nettó hozzáadott érték egyharmadával haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Jó évet zártak (9%-os emelkedéssel) a kertészetek is, ugyanakkor a vegyes gazdaságok esetében csak a növénytermesztés tudta kiegyenlíteni az állattenyésztésből származó veszteségeket, esetükben a hozzáadott érték stagnált. Az állattenyésztésre specializált gazdaságok lejtmenete tovább folytatódott. Míg az évek óta veszteséges sertés- és baromfitartó gazdaságoknál 30%-kal, addig a tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok esetében 14%-kal csökkent az egy európai méretegységre jutó nettó hozzáadott érték. A jövedelmeket Európai Uniós (EU-25) összehasonlításban vizsgálva megállapítható, hogy a magyar üzemek az átlag 57%-át érik el. A beruházások egy évvel korábban előrejelzett fellendülése bekövetkezett. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal összefüggésben a beruházások 12%-kal növekedtek, aminek eredményeképpen a nettó állóeszköz-felhalmozás (nettó beruházás) is pozitív egyenleget mutat. A 2007-ben meghirdetett intézkedésekkel összhangban a gépberuházások emelkedtek a legnagyobb mértékben (34%-kal). A vállalkozások forrásszerkezetét tekintve a 2005-ben kezdődött lassú átalakulás tovább folytatódott. A kötelezettségek aránya a saját erő ellenében kis mértékben tovább növekedett, ugyanakkor a probléma továbbra is ugyanaz: a kötelezettségeken belül az átrendeződés folyamatosan a hosszú lejáratú kötelezettségek rovására történik. A hosszú lejáratú kötelezettségek 19%-kal csökkentek, míg a rövid lejáratúak értéke 17%-kal növekedett. A földárak növekedése az inflációt sem haladta meg 2007-ben. Egy hektár szántóterület piaci ára átlagosan 411 ezer Ft volt. A földbérleti díjak ugyanakkor az inflációt messze meghaladóan, 27%-kal növekedtek.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , ,

Év

2008

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar