A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei, 2011

Leírás

A kiadvány 1537 egyéni gazdaság és 388 társas vállalkozás feldolgozott adatát tartalmazza. A mintavételre kijelölt gazdaságok üzemtípus, méret és gazdasági forma szerint reprezentálják a magyarországi árutermelő mezőgazdasági vállalkozásokat (106 ezer gazdaságot). A mezőgazdaság jövedelmezőségében a 2009-es visszaesést követő fellendülés tovább folytatódott. 2011-ben a nettó hozzáadott érték 194,6 ezer forint/ hektárral csúcsértéket ért el, mely 47 százalékos emelkedést jelent. A 2011-es nagymértékű bővülés legfontosabb sajátossága, hogy a hozamok és az árak is egyszerre növekedtek. Ennél kisebb mértékben emelkedtek a költségek (16 százalékkal), így a növekvő támogatások is hozzájárultak a jövedelem emelkedéséhez. Míg az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 71 százalékkal, addig a társas vállalkozásoké – az eredményüket több mint megduplázva – 139 százalékkal

További információk

Szerzők

, , , , , , , ,

Év

2012

Szakterület

Q12 – Mezőgazdasági üzemek, mezőgazdasági háztartások és mezőgazdasági input piacok mikro-szintű elemzése

ISSN

2063-3149

Nyelv

magyar