A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei, 2017

Leírás

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2017. évi adatait használtuk fel. Az adatgyűjtés összesen 2171 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 116 ezer gazdaság az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes standard termelési érték 94,4 százalékát állította elő. A tesztüzemi rendszer mintaadatait a 2016-os Gazdaságszerkezeti Összeírás adataival súlyoztuk. Az egy hektárra jutó árbevétel nem változott, míg az üzemi költségek 2 százalékkal csökkentek, ugyanakkor a közvetlen támogatások mértéke 4 százalékkal nőtt. Így a mezőgazdaság jövedelmezősége a nettó hozzáadott érték alapján vizsgálva 14 százalékkal lett magasabb, ami rekorderedmény. Ebben a számviteli évben nemcsak a gazdaságok jövedelmi és vagyoni helyzetének elemzésével foglalkoztunk, hanem bemutattuk az ammóniakibocsátás becslésére vonatkozó első eredményeinket.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2019

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

2063-3149

Nyelv

magyar