A tesztüzemi információs rendszer 2006. évi eredményei

Leírás

A feldolgozott tesztüzemi eredményeket tartalmazó kiadványunk 1998 óta jelenik meg. A kiadvány az 1951 adatszolgáltató (minta) gazdaság adatai alapján számított eredményeket tartalmazza. A kiadvány érdemi része rövid szöveges elemzéssel indul. Az értékelések elsősorban a különböző üzemkategóriák 2006. évi eredményeinek összehasonlítására épülnek, de esetenként utalás történik a korábbi évek1 tapasztalataira is. A szövegközi táblázatok a Mellékletek felhasználásával készültek, de szükség szerint visszanyúltunk a teljes adatbázis azon részeihez is, amelyek nem szerepelnek a mellékletként közölt számanyagban. A kiadvány mellékletében szereplő táblázatok összeállításával az volt a szándékunk, hogy egy sokféle felhasználási célnak megfelelő részletes, adott esetben további számítások alapjául szolgáló eredményközlés történjen, amelynek struktúrája az évek során állandó marad. Az utolsó mellékletben a fontosabb pénzügyi mutatókat idősorban is közöljük. A Mellékletek táblázatai a vállalkozások (üzemek) egészére vonatkozóan tartalmaznak adatokat (az egyes ágazatokra vonatkozó adatok külön kiadványban jelennek meg). Minden output-adat a felmérésben szereplő üzemek, illetve az azokból képzett csoportok adatainak súlyozott átlagaként került kiszámításra. A súlyozáshoz a 2005. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) eredményeit használtuk fel. A súlyszám azt fejezi ki, hogy a mintában szereplő egy gazdaság hány gazdaságot reprezentál az alapsokaság hasonló csoportjában. Így az eredmény nem a felmérés mintájában szereplő gazdaságokra, hanem az általuk képviselt sokaságra jellemző. Az adatok értelmezésénél tartsuk szem előtt, hogy a tesztüzemi rendszer csak a gazdaságok tágabb értelemben vett mezőgazdasági tevékenységét (mezőgazdasági alaptevékenység, mezőgazdasági termékek feldolgozása, erdőgazdálkodás, halászat, mezőgazdasági szolgáltatások, falusi turizmus) veszi figyelembe, s nem számol az ipari, kereskedelmi, valamint a nem mezőgazdasági szolgáltató tevékenységgel.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , ,

Év

2007

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar