A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei, 2012

Leírás

A kiadvány 1599 egyéni gazdaság és 385 társas vállalkozás feldolgozott adatát tartalmazza. A mintavételre kijelölt gazdaságok üzemtípus, méret és gazdasági forma szerint reprezentálják a magyarországi árutermelő mezőgazdasági vállalkozásokat (106 ezer gazdaságot). A 2009-es pénzügyi válság óta folyamatosan növekszik a mezőgazdaság jövedelmezősége, bár 2012-ben a növekedés üteme jelentősen lassult. Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 6 százalékkal, a társas gazdaságoké 7 százalékkal növekedett. A növénytermesztés átlag alatti hozamait a kedvező árváltozás kompenzálta, illetve éves szinten az állati termékek árai is meghaladták az előző évit. A nettó hozzáadott érték alapján a legnagyobb mértékben – 48 százalékkal – a sertéstartó gazdaságok növelték a jövedelmüket. Jelentős mértékben – 25 százalékkal – bővült a zöldséghajtató gazdaságok jövedelme, továbbá 10 százalék körül bővült a baromfitartó és a szabadföldi zöldségtermesztő gazdaságok jövedelme. A szántóföldi növénytermesztők és a tejelő tehenészetek jövedelme stagnált, a húsmarha- és juhtartók, valamint a gyümölcstermesztő gazdaságok jövedelme 10 százalék körüli értékben csökkent, ugyanakkor a jövedelem jelentősen visszaesett a vegyes gazdaságoknál (25 százalékkal) és a szőlőtermesztőknél (32 százalék).

További információk

Szerzők

, , , , , , , , ,

Év

2014

Szakterület

Q12 – Mezőgazdasági üzemek, mezőgazdasági háztartások és mezőgazdasági input piacok mikro-szintű elemzése

ISSN

2063-3149

Nyelv

magyar