A tesztüzemi információs rendszer 2008. évi eredményei

Leírás

A mezőgazdasági termelők 2008-ban az előző kiemelkedő évet is meghaladó jövedelmet értek el, így a mezőgazdaságban immár ötödik éve folyamatosan emelkedik a jövedelmezőség. Az egy hektárra jutó árbevételek 18, a költségek pedig 19 százalékkal emelkedtek, ezáltal a növekvő támogatások is a jövedelmet gyarapították. Ennek eredményeként a nettó hozzáadott érték 25%-kal lett magasabb az előző évinél. Míg az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye csupán kis mértékben, 2%-kal emelkedett, addig a társas gazdaságok esetében a növekedés mértéke várakozáson felüli volt, vagyis 58%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A társas vállalkozások eredményének egy része „nem lett készpénzre váltva”, hanem a gabonakészletekben jelent meg. A búzakészletek két és félszeresére nőttek, a kukoricakészletek pedig majdnem megduplázódtak. A társas vállalkozások nagyobb gabona és olajosmag mennyiséget tudtak tárolni, kevésbé érintették őket az áringadozások, és összességében az egyénieknél magasabb árakon értékesítettek. Az évek óta veszteséges sertés- és baromfitartó gazdaságok bruttó termelési értéke 16%-kal emelkedett, míg üzemi költségeik csak 12%-kal nőttek, így az egy EUME-re jutó nettó hozzáadott érték 2,2-szeresen haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Annak ellenére, hogy a 2009-ben kiteljesedő nehézségek a tejtermelő ágazatban már 2008 második felében megindultak, összességében a tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok is jó évet zártak, vagyis egy EUME-re jutó nettó hozzáadott értékük 16%-kal emelkedett. Habár az árunövénytermesztő gazdaságok jövedelempozíciója változott a legkisebb mértékben, az évek óta tartó jövedelememelkedés 2008-ban tovább folytatódott, így az egy hektárra jutó nettó hozzáadott értékük 8,5%-kal növekedett. Jó évet zártak az ültetvényes, illetve a kertészeti üzemek is. Előbbiek esetében a hozzáadott érték növekedése 74%-os volt, utóbbiak esetében pedig a 2007-es alacsony bázisérték megduplázódott. A jövedelmeket Európai Uniós (EU-25) összehasonlításban vizsgálva megállapítható, hogy a magyar üzemek az átlag 58,7%-át érik el. A beruházások a tavalyi évhez hasonlóan tovább növekedtek (21%-kal), ami a gépek, technológiai berendezések fejlesztésével van összefüggésben, az ingatlan beruházások stagnáltak. 2008-ban az ingadozó euró árfolyam és a magas kamatszint jelentős hatást gyakorolt a jövedelmezőségre. Amennyiben 2008-ban az éves átlagos árfolyam elérte volna a 300 forint/eurót, a jövedelmek az egyéni gazdaságoknál 47 milliárddal, míg a társas gazdaságoknál 66 milliárddal nőttek volna. Az eurózóna kamatszintjével megegyező hazai kamatszint pedig 2008-ban 23,7 Mrd forinttal növelte volna a gazdálkodók jövedelmét. A földárak növekedése 2008-ban az inflációt kis mértékben meghaladta (7%). Egy hektár szántóterület piaci ára átlagosan 439 ezer Ft volt. A földbérleti díjak pedig 12%-kal növekedtek.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , ,

Év

2009

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar