A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei, 2018

Leírás

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2018. évi adatait használtuk fel. Az adatgyűjtés összesen 2146 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 116 ezer gazdaság az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes standard termelési érték 94,4 százalékát állította elő. A tesztüzemi rendszer minta adatait a 2016-os Gazdaságszerkezeti Összeírás adataival súlyoztuk. Az egy hektárra jutó árbevétel nem változott, míg az üzemi költségek 8 százalékkal növekedtek, ugyanakkor az egy hektárra jutó közvetlen támogatások mértéke 5 százalékkal nőtt. Így a mezőgazdaság jövedelmezősége az egy hektárra jutó nettó hozzáadott érték alapján vizsgálva a tavalyi rekord eredménnyel megegyező mértékű 2018-ban.

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2020

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

2063-3149

Nyelv

magyar