A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei 2022

Leírás

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2022. évi adatait használtuk fel. Az adatgyűjtés összesen 2109 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 106 ezer gazdaság az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes standard termelési érték 97,4 százalékát állította elő. A tesztüzemi rendszer mintaadatait a 2020-as agrárcenzus adataival súlyoztuk.

A gazdaságok által használt átlagos mezőgazdasági terület 48,55 hektár, egy gazdaság átlagosan 1,5 főt foglalkoztatott.

Az árutermelő egyéni gazdaságok az összes nettó hozzáadott érték 56,9 százalékát, a társas vállalkozások pedig a 43,1 százalékát állították elő. Országos szinten az egy hektárra jutó árbevétel 20 százalékkal, a közvetlen támogatás 28 százalékkal nőtt, valamint az anyagjellegű költségek 35 százalékkal emelkedtek, így a mezőgazdaság jövedelmezősége a nettó hozzáadott érték alapján vizsgálva 23 százalékos növekedést mutat.

For the report we used the 2022 FADN data. The data collection covers the results of 2109 sample farms. The sample represents 106 thousand agricultural holdings that utilise 95.3 per cent of the total agricultural area and produce 97.4 per cent of the total SO. The data of the FADN sample were weighted on the basis of the results of the Farm Structure Survey 2020.

The average utilised agricultural area (UAA) of the represented farms was 48.55 hectares while an average farm employed 1.5 annual work units (AWU).

At country level, individual farms accounted for 56,9 per cent of the total net value added, while for corporate farms this share was 43.1 per cent. The revenue per hectare increased by 20 per cent and direct subsidies went up by 28 per cent, while the unit cost increased by 35 per cent. Therefore, the profitability of agriculture based on the net value added has risen by 23 per cent.

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2020

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

2063-3149

Nyelv

magyar