A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei, 2021

Leírás

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2021. évi adatait használtuk fel. Az adatgyűjtés összesen 2125 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 106 ezer gazdaság az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes standard termelési érték 97,4 százalékát állította elő. A tesztüzemi rendszer mintaadatait a 2020-as agrárcenzus adataival súlyoztuk.

A gazdaságok által használt átlagos mezőgazdasági terület 47,23 hektár, egy gazdaság átlagosan 1,4 főt foglalkoztatott.

Országos szinten az árutermelő egyéni gazdaságok az összes nettó hozzáadott érték 62,8 százalékát, a társas vállalkozások pedig a 37,2 százalékát állították elő.

Az egy hektárra jutó árbevétel 10 százalékkal nőtt, a közvetlen támogatás 3 százalékkal csökkent, valamint az anyagjellegű költségek 9 százalékkal növekedtek, így a mezőgazdaság jövedelmezősége a nettó hozzáadott érték alapján vizsgálva 12 százalékos növekedést mutat.

 

For the report we used the 2021 FADN data. The data collection covers the results of 2125 sample farms. The sample represents 106 thousand agricultural holdings that utilise 95.3 per cent of the total agricultural area and produce 97.4 per cent of the total SO. The data of the FADN sample were weighted on the basis of the results of the Farm Structure Survey 2020.

The average utilised agricultural area (UAA) of the represented farms was 47.23 hectares while an average farm employed 1.4 annual work units (AWU).

At country level, individual farms accounted for 62.8 per cent of the total net value added, while for corporate farms this share was 37.2 per cent.

The revenue per hectare increased by 10 per cent and direct subsidies went down by 3 per cent, while the unit cost increased only by 9 per cent. Therefore, the profitability of agriculture based on the net value added has risen by 12 per cent.

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2020

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

2063-3149

Nyelv

magyar

DOI

https://doi.org/10.7896/ai2203