A Tesztüzemi Információs Rendszer eredményei, 2020

Leírás

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2020. évi adatait használtuk fel. Az adatgyűjtés összesen 2168 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi rendszer mintaadatait az Agrárcenzus 2020 adataival súlyoztuk. Így a tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 106 ezer gazdaság az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes standard termelési érték 97,4 százalékát állította elő.

Az egy hektárra jutó árbevétel 10 százalékkal, a közvetlen támogatás 12 százalékkal, valamint az anyagjellegű költségek 4 százalékkal emelkedtek, így a mezőgazdaság jövedelmezősége a nettó hozzáadott érték alapján vizsgálva 19 százalékos növekedést mutat.

 

For the report, we used the 2020 data of the FADN. The data collection covers the result of 2168 sample farms. The data of the FADN sample were weighted on the basis of the results of the Farm Structure Survey 2020.Therefore, the sample represents 106 thousand agricultural holdings that utilise 95.3 per cent of the total agricultural area and produce 97.4 per cent of the total SO.

The revenue per hectare increased (10 per cent) and direct subsidies went up by 12 per cent, while the unit cost increased only by 4 per cent. Therefore, the profitability of agriculture based on net value added has increased by 19 per cent as in 2019.

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2020

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

2063-3149

Nyelv

magyar