A beruházások és a főbb pénzügyi mutatók várható alakulása 2014-ben (a jelentősebb mezőgazdasági vállalkozásokban)

Leírás

A mezőgazdasági beruházások várható értéke az előzetes adatok alapján 2014-ben 40 százalékkal emelkedett az előző évi tényadatokhoz képest. Ezen belül az alaptevékenységre jutó beruházás értéke 35 százalékkal volt magasabb, mint 2013-ban. Épületekre és építményekre 5 százalékkal kevesebbet, míg gépekre és berendezésekre 77 százalékkal többet fordítottak a vállalkozások 2014-ben, mint a 2013. évi tényadatok szerint. A járművek beruházásában következett be a legnagyobb mértékű, 171 százalékos növekedés. A vállalkozások beruházásainak legnagyobb részét a gépek és berendezések tették ki (42 százalék), melyek állománya jelentősen emelkedett az előző évihez képest. Ennek oka az, hogy nagymértékben segítette a gépbeszerzéseket a kedvező, legfeljebb 2,5 százalékos kamatra felvehető növekedési hitelprogram, valamint az állattenyésztési telepek korszerűsítésére, és a kertészeti technológiai fejlesztésekre irányuló támogatások. A beruházásra fordított összeg 91 százaléka az alaptevékenységben került felhasználásra. Az alaptevékenység beruházásainak 59 százalékát állattenyésztésre, 35 százalékát növénytermesztésre, 6 százalékát egyéb tevékenységre fordították. Az állattenyésztési beruházások értékének 37 százalékát tenyész- és igásállatokra, 31 százalékát épületekre és egyéb építményekre, 28 százalékát gépek és berendezések fejlesztésére fordították a vállalkozások. A növénytermesztési beruházások kapcsán az elmúlt évekhez hasonlóan leginkább gépekre és berendezésekre költöttek a vállalkozások. A gazdaságok 2014-ben növelték alaptevékenységen kívüli beruházásaikat, melyek részesedése az összes beruházásból a 2013. évi 6 százalékról 2014-ben 9 százalékra nőtt. A beruházások finanszírozása a következőképpen alakult: saját forrás 58 százalék, támogatások 18 százalék, banki hitel 19 százalék és a fennmaradó 5 százalék az egyéb kölcsön és hozzájárulás. A támogatásból finanszírozott beruházások értéke csökkent az előző évihez képest. A támogatások 2013-ban még 27 százalékát adták a beruházások forrásának, ezzel szemben 2014-ben 18 százalékot, amely a két évvel ezelőtti szintnek felel meg. Növénytermesztési beruházásokra 15 milliárd forinttal (51 százalékkal), állattenyésztési beruházásokra 11 milliárd forinttal (18 százalékkal) költöttek többet a cégek 2014- ben. A 19 főnél több alkalmazottat foglalkoztató halászati vállalkozásoknál a beruházások értéke rendkívüli módon (14-szeresére) nőtt, így az összes mezőgazdasági beruházás 0,7%-a lett. A szokatlanul nagy növekedés oka, hogy a 2012-ben kiírt beruházási pályázatok megvalósulása 2014-ben csúcsosodott ki.

További információk

Szerzők

,

Év

2015

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar