A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2002-ben

Leírás

A mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelem helyzetének vizsgálata mindig fontos része volt az agrárgazdasági kutatásoknak. Ez döntően abból adódik, hogy a mezőgazdasági vállalkozások (mind az egyéni, mind a társas gazdaságok) helyzete, gazdálkodásuk eredménye végső soron az általuk előállított mezőgazdasági termékek jövedelmi viszonyaitól függ. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok az utóbbi években még inkább hangsúlyosakká váltak. A 2004. május elsejével történő Európai Unióhoz való csatlakozásunk ugyanis mind határozottabban veti fel a magyar mezőgazdaság versenyképességének kérdését. Ez pedig nem más, mint annak elemzése, hogy mely ágazatok azok, amelyekkel versenyképesek leszünk az Unióban és melyek azok, amelyek jelenleg versenyhátrányban vannak, illetve ezek miként fognak alakulni a jövőben. Mindezek indokolják, hogy az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII) továbbra is kiemelt feladatának tekinti az ágazati szintű költség- és jövedelem vizsgálatokhoz szükséges adatok gyűjtését és feldolgozását, melyek részben hátterét képezik a mezőgazdasági ágazatok ökonómiai elemzésének. Jelen kiadványunkkal a korábbi évek hagyományait követve a főbb ágazatok költség, hozam-, ár- és jövedelemhelyzetéről adunk áttekintést. A tanulmány tematikájában a korábbi évek társas gazdaságokat bemutató sorozatához tartozik, de 2001 óta a tesztüzemi rendszerhez tartozó gazdaságok adatai alapján állítjuk össze kiadványunkat, amely már együttesen tartalmazza az egyéni és a társas gazdaságok ágazati költség-jövedelem mutatóit. A tesztüzemek 2002. évi gazdálkodásáról már megjelent első – a vállalkozások egészének pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató – és a jelenlegi, második kiadvány remélhetőleg hasznos segítséget nyújt a termelők, a szakemberek, a szakmai szervezetek, a döntéshozók mindennapi munkájához.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2003

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar