A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2001-ben

Leírás

A mezőgazdaság helyzete, fejlődése alapvetően függ a termelők pénzügyi, jövedelmi viszonyainak alakulásától, melyet végső soron a gazdaságok tevékenységének eredménye határoz meg. Ebből következik, hogy az agrárgazdasági kutatásban mindig kiemelkedő szerepet kapott az egyes mezőgazdasági termékek költség- és jövedelem viszonyainak vizsgálata. E kérdéskör elemzése napjainkban még inkább előtérbe került. Magyarország EU csatlakozása miatt ugyanis a hazai gazdaságoknak (gazdáknak) az egységes piacon kell helyt állni. Fontos tehát annak ismerete, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek versenyképesek lesznek, és melyek azok, amelyek jelentős versenyhátránnyal fognak indulni az EU említett egységes piacán. Ezek a kérdések kiemelten indokolják, hogy az AKII továbbra is fontos feladatnak tekinti az ágazati szintű költség- és jövedelemvizsgálatokhoz szükséges adatok gyűjtését és feldolgozását, melyek részben hátterét képezik a mezőgazdasági ágazatok ökonómiai elemzésének. Jelen kiadványunkkal a korábbi évek hagyományait követve a főbb ágazatok költség, hozam-, ár- és jövedelemhelyzetéről adunk áttekintést. Tanulmányunk tematikájában a korábbi évek társas gazdaságokat bemutató sorozatához tartozik, de 2001 óta a tesztüzemi rendszerhez tartozó gazdaságok adatai alapján állítjuk össze kiadványunkat, amely egyszerre tartalmazza az egyéni és a társas gazdaságok ágazati költség-jövedelem mutatóit. A tesztüzemek 2001. évi gazdálkodásáról már megjelent első – a vállalkozások egészének pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató – és a jelenlegi, második kiadvány remélhetőleg hasznos segítséget nyújt a termelők, a szakemberek, a szakmai szervezetek, a döntéshozók mindennapi munkájához, különösen a versenyképesség tekintetében.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2002

Szakterület

Q14 – Mezőgazdasági pénzügyek

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar