Lehalászás jelentés 2017. év

Leírás

A kiadvány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) alapján készült el. Az adatszolgáltatás az Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretein belül történt. A szakstatisztika célja, hogy átfogó képet adjon az ország halállományáról, halászati tevékenységéről. A begyűjtött információk a halastóval és intenzív haltermelő üzemmel rendelkező természetes és jogi személyek adatait tartalmazzák. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) az 1980-as évek közepe óta gyűjti a tógazdasági és természetes vizek lehalászási adatait. Az AKI-ban 1995-től állnak rendelkezésre az összesített, 2001-től pedig a részletes (cégsoros) adatok. Míg a korábbi években az adatgyűjtés eredményeit három külön bontású kiadványban jelentettük meg, addig a 2017. évre vonatkozóan két kiadványt készítettünk az adatok könnyebb kezelhetősége érdekében. Az adatszolgáltatásra 2017-ben 382 cég 444 telephellyel volt kijelölve, amelyből a vállalkozások 93 százaléka tett eleget adatszolgáltatói kötelezettségének.

További információk

Szerzők

,

Év

2018

Szakterület

Q22 – Halászat – Akvakultúra

ISSN

1418-2130

Nyelv

magyar