Az EU-csatlakozás várható hatásai a magyar mezőgazdaságban 2006-ig

Leírás

Tanulmányunkban a magyar mezőgazdaság versenyképességének vizsgálatára, a mennyiségi változások (termékmérlegek, külkereskedelmi forgalom stb.) 2006-ig történő modellezésére és elemzésére, a meghatározó agrárpolitikai kategóriák (jövedelmek, birtokszerkezet és foglalkoztatás) változásának prognosztizálására vállalkoztunk. Ezen túlmenően az agrárgazdaság makroökonómiai összefüggéseit leíró modellek (HUSIM és OPAL) mellett a MICROSIM modellre támaszkodva az első publikus kísérletet tettük az üzemi szféra uniós csatlakozásra adott árnyaltabb „válaszainak” számszerűsítésére.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Év

2004

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 470 5

Nyelv

magyar