A mezőgazdasági termelők alkalmazkodóképességének jellemzői (Gazdálkodói válaszok időszerű kérdésekre)

Leírás

Az európai uniós csatlakozás egyszerre keltett várakozást és jelentett kihívást a hazai agrárgazdaságban. Ugyanakkor kutatások bizonyítják, hogy a magyar mezőgazdaság a csatlakozás első évében nem tudta kiaknázni mindazokat a lehetőségeket, amelyek a helyzetből adódtak. Az uniós csatlakozás első időszakának veszteségeit, illetve elmulasztott lehetőségeit éppen az okozta, hogy sem a agrárirányítás, sem a termelők nem számoltak megfelelően a belső és külső jogi és gazdasági tényezők változásával és azok hatásaival. E reagálási folyamatok feltérképezése, megértése és ebből adódó javaslatok megfogalmazása érdekében folytattunk 2005-ben a gazdasági és jogi szabályozás hatásmechanizmusával kapcsolatos termelői reagálás-vizsgálatokat. Ennek keretében 296 kérdőíves és 50 mélyinterjúk készítettünk. A kutatás hátteréül választott módszer számtalan olyan új vagy ismert, de adatszerűen nem alátámasztott megállapításra nyújtott lehetőséget, amelyek a statisztikai és egyéb információs rendszerekből közvetlenül nem kikövetkeztethetők. Ezek alapján a tanulmány kitér a 2002-2004-es időszaknak azokra az eddig fel nem tárt, stratégiailag mégis fontos folyamataira, amelyek a kutatás alapján kirajzolódtak Emellett lehetőség adódott felvázolni azokat a javaslat-csomagokat, amelyek a reagálás-vizsgálat során merültek fel, és a jövőt illetően megoldási alternatívákat jelenthetnek az ágazat számára.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , , ,

Év

2005

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 480 2

Nyelv

magyar