A hazai mezőgazdaság finanszírozási csatornái és a pénzügyi válság ezekre gyakorolt hatása

Leírás

A tanulmány két, egymáshoz szorosan kapcsolódó témát dolgoz fel. Egyrészt feltárja a mezőgazdaság finanszírozásának jelenlegi struktúráját, másrészt megmutatja, hogyan hatott a pénzügyi válság a hazai mezőgazdaság finanszírozóira és szereplőire. Az első feladat megoldásához sorra veszi a szóba jöhető statisztikai adatbázisokat, és ezek segítségével megállapítja a hazai mezőgazdaság fontosabb finanszírozási csatornáit, melyeken keresztül az ágazat szereplői forráshoz juthatnak. A pénzügyi válság hatásainak vizsgálatához elemzi a válság legfontosabb nemzetközi és hazai momentumait, amelyek az egész hazai gazdaságot érintették. Ezt követi a hazai vállalkozások finanszírozás szerinti típusainak számba vétele, majd e vállalkozások hitelképességének vizsgálata, valamint az ebből következő eredmények összevetése az uniós beruházási támogatások rendszerével. Végül sor kerül a finanszírozó szervezetek mezőgazdasági hitelezésének és finanszírozásának részletes elemzésére, amelyben a fontosabb hiteltípusok és a válság ezekre gyakorolt hatása is tárgyalásra kerül.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , ,

Év

2010

Szakterület

G – Pénzügyi gazdaságtan

ISBN

978 963 491 551 5

Nyelv

magyar