Az EU iskolatej- és iskolagyümölcs programjának magyarországi tapasztalatai

Leírás

Kutatásunk célja az iskolatej- és iskolagyümölcs-program magyarországi tapasztalatainak bemutatása, a programok uniós és magyarországi jogszabályi környezetének, valamint a programokra ténylegesen fordított támogatások alakulásának ismertetése volt. Elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a beszállítók és az iskolák miért vesznek részt a programokban, illetve azokról milyen tapasztalatot szereztek. Összességében megállapítottuk, hogy a kérdőíves felmérésben szereplőiskolák előzetes várakozásai az iskolatej-, illetve az iskolagyümölcs-programban való részvétellel kevésbé teljesültek. Ennek oka, hogy a programok célkitűzései hosszabb távon valósulhatnak meg, mert a gyerekek étrendjébe ugyan bekerül az egészséges iskolatej és iskolagyümölcs, de annak nevelőhatása csak évek múlva jelenik meg a táplálkozási szokásokban, illetve e termékek fogyasztásában.Vizsgálataink alapján a következőjavaslatokat fogalmaztuk meg: az iskolagyümölcs-program kiterjesztése, az iskolatej fogyasztásának ösztönzése, a kísérőintézkedések bővítése és kiterjesztése az iskolatejporgramra is, a szülők bevonása a kísérőprogramokba, a programok propagálása a hátrányos helyzetűtérségekben, a szállítás hatékonyságának növelése, az adminisztrációs terhek csökkentése. Végezetül meghatároztuk a kutatás további lehetséges irányait.

További információk

Szerzők

, , , , , , , ,

Év

2012

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

978 963 491 573 7

Nyelv

magyar