Piacok jellemzői fogyasztói és termelői szemmel

Kategória: Cikkszám: AK-2013-01

Leírás

Napjainkban a közvetlen értékesítési csatornák szerepe felértékelődött, ezért választottuk vizsgálatunk céljává ennek az eladási csatornának a vizsgálatát. Figyelemreméltó, hogy bár a piac, mint értékesítési csatorna részaránya a napi fogyasztási cikkek magyarországi háztartási fogyasztásából csupán 5 százalék, ezt az arányt 2000 óta folyamatosan tartani tudta. A kutatásunk során termelői és fogyasztói megkérdezéseket végeztünk online és papíralapú kérdőívek segítségével, hogy megismerjük a piaccal kapcsolatos attitűdöket. A vizsgálatunkban résztvevő fogyasztókat válaszai alapján jól elkülöníthető klaszterekbe tudtuk besorolni. A piacokat előnyben részesítők jellemzően a fővárosi, magas iskolai végzettséggel rendelkező, családos, gazdaságilag aktív vásárlók voltak, míg a községekben élő, alacsony iskolai végzettségű, gazdaságilag inaktív résztvevők kevésbé preferálták ezt a vásárlási lehetőséget. A termelők körében végzett megkérdezések során bebizonyosodott az is, hogy a piaci értékesítés a hosszú ellátási láncoknál nagyobb jövedelmet biztosított, ám emellett többletköltséget is jelentett, ami elsősorban az értékesítési funkció és a szállítás/raktározás terheiből tevődött össze.

További információk

Szerzők

, , , , , , ,

Év

2013

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

2061-8204

ISBN

978 963 491 584 3

Nyelv

magyar