Az öntözhetőség természeti-gazdasági korlátainak hatása az öntözhető területekre

Leírás

A hazai szabadföldi öntözésbe vont területek nagysága messze elmarad a természeti adottságok és gazdasági lehetőségek által elérhető potenciáltól. A klímaváltozás várhatóan jelentős hatást gyakorol a vegetáció alatti időjárási feltételek alakulására. Ezen felül térségünkben valószínűleg növekszik majd a szélsőséges időjárási jelenségek gyakorisága és hatása, melyek közül az egyik leghangsúlyosabb az aszályos időszakok gyakoribbá válása, valamint a csapadék intenzitásának és időbeli eloszlásának a legtöbb termesztett növény számára kedvezőtlen módosulása. Ennek kompenzálására már nem lesz elegendő a megfelelő talajművelés, ezért elsősorban az öntözéses gazdálkodás kiterjesztésével mérsékelhetők a vízhiányos időszakok negatív hatásai, amelynek előfeltétele, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű víz a gazdálkodók rendelkezésére álljon. Tanulmányunk arra keresi a választ, hogy a jelenlegi területhasználat mellett hol találhatók azok a területek, amelyek esetében a természetföldrajzi adottságok figyelembevételével megtérülő beruházást jelentene az öntözéses gazdálkodásra történő áttérés. Ezen öntözésgazdaságossági alapú, döntően vízkeresleti szempontú lehatároláson túl annak becslésére is vállalkoztunk, hogy milyen nagyságrendű kibocsátás- és termelésiérték-növekedést eredményezne az ezen területeken megvalósuló öntözésfejlesztés. Elsőként áttekintjük a hazai és nemzetközi öntözés szakirodalmi előzményeit, tapasztalatait, ami megfelelően megalapozza a szükséges vizsgálatok körét. Külön fejezetben foglalkozunk az öntözésfejlesztés technológiai kérdéseivel, amelynek jelentős hatása van a fenntarthatóságra. Ezt követően bemutatjuk a tanulmány során használt adatokat, valamint a számítások részletes módszertanát. Ezt követően ismertetjük a gazdaságos öntözésberuházás által érintett szabadföldi mezőgazdasági területek lehatárolásának eredményét. Tekintettel arra, hogy az eredményeket számos tényező befolyásolja, tényezőnkénti és legjobb-legrosszabb szcenáriókat figyelembe vevő érzékenységvizsgálatokat végeztünk. A tanulmány megállapításai és következtetései alapján javaslatokat fogalmaztunk meg az öntözésfejlesztés elősegítése érdekében.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , , ,

Év

2018

Szakterület

Q10 – Általános

ISBN

978 963 491 603 1

Nyelv

magyar