Leírás

A FOODCoST projekt célja a mezőgazdasági és élelmiszertermékek alternatív árképzési modelljének kidolgozása, amely a hagyományos gyakorlattól eltérően nem csupán a termelési és elosztási folyamatban közvetlenül felmerülő költségeket és az elvárt profitot, hanem az előállítás és fogyasztás során közvetetten jelentkező pozitív és negatív externális hatásokat is számításba veszi. Ezen externáliák internalizálásának lehetőségét az ún. True Pricing („valós árazás”) alapú megközelítéssel tárjuk fel. Az AKI konzorciumi partnerként egy, a magyarországi (GMO-mentes, takarmánycélú) szójababtermelésre fókuszáló esettanulmány elkészítésével járul hozzá a FOODCoST projekthez. A szójabab jelenlegi árképzési gyakorlatában legfeljebb a nyersfehérje-tartalmat veszik figyelembe, az emészthető táplálóanyag-tartalmat és a szójatermesztés közvetett gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatósági szempontjait nem. Ez a gazdákat nem ösztönzi a magasabb táplálóértékű szójabab termelésére, holott a fenntartható állattenyésztés egyik kulcsa a jobb beltartalmi paraméterekkel, kisebb lábnyommal előállított takarmány-alapanyagok használata. Az esettanulmányban azt vizsgáljuk, hogy a szójabab egyes externáliákat is számszerűsítő árazási modellel kalkulált teoretikus ára milyen mértékben térne el a tényleges piaci ártól. Az externáliák internalizálása érdekében egy termékazonossági (IP) tanúsítási rendszer kialakítására teszünk javaslatot, amely a gazdákat magasabb táplálóértékű szójabab termelésére ösztönzheti, illetve elősegítheti az együttműködés erősítését az értéklánc további szereplői között. A FOODCoST projekt keretében az AKI – az esettanulmány elkészítése mellett – részt vesz az externáliák internalizálásának más esettanulmányok eredményeire építő, európai uniós szintű hatásvizsgálatában a CAPRI-modell segítségével.

Partnerek
ZLTO Farmer Org
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Université catholique de Louvain
Wageningen University
European Centre of Agricultural, Regional and Environmental Policy Research
Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’environnement
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Stichting MVO Nederland
Swedish University of Agricultural Sciences
Ecozept Gbr SAS and Ecozept France SAS
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca
Aarhus University
GLOBAZ, S.A.
COPA-COGECA Sector Org
Soil & More Impacts
University of Bonn
Organic Processing and Trade Association Europe
PEDAL Consulting, s.r.o.
Universidad de Almería
Danone Research SAS
Technische Hochschule Nurnberg Georg Simon Ohm
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Projektadatok

Cím
FOODCoST: Élelmiszerek externáliákat internalizáló költségszámítása a szemléletváltás érdekében

Rövidítés
FOODCoST

Projekt azonosító
Grant Agreement (GA) N°101060481

Tartam
2022. június 1. – 2026. május 31.

Kapcsolat

igazgató
Agrárgazdasági Igazgatóság