A mezőgazdaság helyzete az agrártörvény hatálybalépését követő időszakban

Leírás

Az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén indokoltnak tartottuk áttekinteni a magyar agrárgazdaság helyzetét, különös tekintettel az agrártörvény hatására, mely 1998-tól igyekezett meghatározott keretek között tartani a mezőgazdasági tevékenység támogatását, az agrárszektor jövedelemtermelését. A tanulmány röviden vázolja a magyar agrárpolitikai célok főbb jellemzőit, és az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvényt. Külön fejezetben összegzi a magyar agrárgazdaság agrártörvény hatálya alatti időszakban elért teljesítményét, bemutatva a megelőző ötéves időszakhoz viszonyított főbb változásokat. A tanulmány elemzi az elmúlt évtized agrártámogatásait, bemutatva az agrártermelés finanszírozására fordított támogatások összegét, felhasználásának főbb jellemzőit, az agrártermelés és támogatottságának változását, a magyar mezőgazdaság támogatottságának és az agrárolló alakulásának összefüggését. Bemutatásra kerül a mezőgazdasági termelés hatékonyságának – a mezőgazdasági termelésből származó jövedelem, a területi hatékonyság és a munkatermelékenység értékmutatóinak – változása, illetve annak összefüggése a termelői támogatások alakulásával. A tanulmány részletesen elemzi az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvényben megfogalmazott agrárpolitikai célok megvalósításához kapcsolódóan a termelői jövedelmek alakulását, illetve a támogatások jövedelmekre gyakorolt hatását, a termelői jövedelmek diszparitását, paritását. A vizsgálat kiterjedt a mezőgazdaság többi nemzetgazdasági ághoz viszonyított versenyhelyzetének, néhány értékmutató alapján közelíthető hatékonyságkülönbségének bemutatására.

További információk

Szerzők

, , , , , ,

Év

2004

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 464 0

Nyelv

magyar