A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása

Leírás

A tanulmány a nemzeti birtokrendezési stratégia megalapozására szolgál. Részletesen tárgyalja a mai birtokstruktúra és a földügyi igazgatás jellemzőit, összegzi azok előnyös és hátrányos vonásait. Rövid áttekintést ad a birtokrendezés hazai tapasztalatairól, különösen a rendszerváltást követően indított birtokrendezési kísérleti programokról. Mindezek alapján megfogalmazza a birtokrendezés indítékait és céljait, felvázolja a hazai viszonyok között elvileg lehetséges birtokrendezési változatokat. A szakértők által megvalósíthatónak ítélt és általuk javasolt birtokrendezési eljárással részletesebben foglalkozik, így szól a gyakorlati megvalósítás tennivalóiról, a birtokrendezés szervezéséről és folyamatáról, a konkrét intézkedésekről, a jogi háttér megteremtéséről, a földügyi igazgatás fejlesztéséről, a megvalósítás egyéb feltételeiről. A szerzők megbecsülték a birtokrendezés várható költségeit, és javaslatot fogalmaztak meg a finanszírozás módjára is.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Év

2004

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISBN

963 491 469 1

Nyelv

magyar