Bemutatás

Az összeállítás az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének (PÁIR) adataira, valamint a különböző nemzetközi forrásokból származó árinformációkra, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) termelési, iparstatisztikai és külkereskedelmi kimutatásaira támaszkodik. A világ- és európai keresleti és kínálati tendenciák jövőbeni alakulásának bemutatásához elsősorban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) és az Európai Bizottság (EC) publikációit használtuk fel. A piaci folyamatok vizsgálata az anyagban egységes szerkezetben történik:

  • Világ- és európai piaci tendenciák.
  • Magyarországi piaci tendenciák, ezen belül a kínálat alakulása, belföldi termelés, import és készletek; a kereslet alakulása, belföldi értékesítés, export.
  • A piaci árak tendenciája: világpiaci, uniós és magyarországi ártendenciák.

Impresszum

Kiadja: AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1093 Budapest, Zsil u. 3–5.
Felelős kiadó: Dr. Goda Pál ügyvezető
Levelezési cím: 1093 Budapest, Zsil u. 3–5.
Szerkesztő: Stummer Ildikó
Telefon: +36 70 501 0446
E-mail: stummer.ildiko@aki.gov.hu
ISSN 2786-135X (Online)
ISSN 2063-5397 (Nyomtatott)

1–12 termék, összesen 18 db