A fontosabb termékpályák piaci folyamatai 2016

Leírás

A kiadvány a fontosabb termékpályák 2016. évi piaci folyamatait mutatja be, elsősorban az ártren­deken keresztül. Az összeállítás az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adataira, valamint a különböző magyarországi és nemzetközi forrásokból származó árinformációkra és adatokra támaszkodik. Az étkezési búza termelői ára 15 százalékkal 41,2 ezer forint/tonnára, a takarmány­búzáé 14 százalékkal 38,4 ezer forint/tonnára csökkent 2016-ban az előző évihez képest. A takarmányku­korica termelői ára az egy évvel korábbival azonos, 41,4 ezer forint/tonna volt. A napraforgómag a 2015. évinél 3 százalékkal volt olcsóbb (104,6 ezer forint/ tonna), a repcemag termelői ára pedig 2,5 százalék­kal 109,5 ezer forint/tonnára csökkent 2016-ban az előző évihez képest. Magyarországon 1076 ezer tonna cukorrépát szedtek fel 2016-ban, ami 18 százalékos növekedést jelent a 2015. évihez képest. A magyaror­szági sertésárak az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is követték az uniós árak tendenciáját. A vágósertés termelői ára 453 forint/kilogramm hasított meleg súly volt, 5,9 százalékkal múlva felül az egy évvel korábbi átlagárat. A vágócsirke élősúlyos termelői ára 3 száza­lékkal 254 forint/kilogrammra csökkent 2016-ban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vágómarha ter­melői ára 8 százalékkal, a vágóbárányé 4,4 százalékkal csökkent, míg a nyerstejé 8 százalékkal emelkedett 2016-ban a 2015. évi átlagárhoz képest. A zöldségfélék és a gyümölcsök termelése egyaránt nőtt, ugyanakkor termelői áruk 15-17 százalékkal csökkent 2016-ban. A földrajzi jelzés nélküli (FN) borok és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok feldolgozói értékesítési ára 4 százalékkal volt magasabb 2016-ban, mint egy évvel korábban.

További információk

Szerzők

, , , , , , , , ,

Év

2017

Szakterület

Q02 – Árupiacok, Q11 – Aggregált kínálat és kereslet elemzés – Árak

ISSN

2063-5397

Nyelv

magyar