Az összevont gazdaságtámogatási rendszer magyarországi bevezetésének hatásvizsgálata: módszertani összefoglaló

Leírás

Az első fejezetben a függetlenítés modellezésének elméleti és módszertani alapkérdéseit tárgyaljuk más műhelyek munkáira építve. Először a függetlenítés értelmezésével foglalkozunk, majd a korábbi empirikus kutatások eredményeire támaszkodva vázoljuk a termelési kötöttségek megszűntetésének lehetséges következményeit. A függetlenítés sokrétű hatásainak vizsgálata többféle módszer együttes alkalmazását teszi szükségessé. Az egyensúlyi modellek csoportosítása után a FARM-T modellhez hasonló parciális modellekre összpontosítunk. A második fejezetet a FARM-T modell részletes módszertani leírásának szenteljük. Először átfogó képet adunk a modell működéséről, majd részletesen bemutatjuk a modell kínálati és keresleti oldalát. Ezt követően a termékmérlegek egyensúlyi helyzetének kialakítására használt módszereket ismertetjük, ami természetesen szoros kapcsolatban áll a külpiacok modellezésével. Végül betekintést engedünk a mezőgazdasági termelőket reprezentáló ún. típusüzemek kialakításának folyamatába, amit a 2005. évi tesztüzemi adatbázison alapuló számításokkal is illusztrálunk. A harmadik fejezetben a függetlenítés hatásvizsgálatára általunk alkalmazott módszert mutatjuk be.

További információk

Szerzők

, , , , ,

Év

2007

Szakterület

Q – Agrárgazdaságtan és természeti erőforrások gazdaságtana – Környezet-gazdaságtan és ökológiai gazdaságtan

ISSN

1418-2130

ISBN

978 963 491 512 6

Nyelv

magyar